เกี่ยวกับเรา

                   สำนักงานบัญชี ทีเอสพี (TSP Accountancy) เริ่มก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1994 จากการชักชวนของเพื่อนๆที่ประสบปัญหาเรื่องเสียภาษีบุคคลในอัตราที่สูงจึงหาทางประหยัดภาษีอย่างถูกต้อง และเป็นจุดเริ่มต้นของการทำบัญชีแบบมิตรภาพเพื่อช่วยเหลือเพื่อนๆร่วมอาชีพ ในธุรกิจประกันและเครือข่าย และค่อยๆเติบโตมาจนถึงปัจจุบันนี้

         การเริ่มต้นจากมิตรภาพของเพื่อนๆกลุ่มแรก ส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหาร ตัวแทนประกันภัยและผู้นำธุรกิจเครือข่าย จึงทำให้เราเข้าใจถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริง ทำให้สำนักงานบัญชี “ทีเอสพี ได้รับความเชื่อถือว่าเป็นผู้ชำนาญและเชี่ยวชาญด้านบัญชีธุรกิจเฉพาะทาง ด้านธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจเครือข่ายมายาวนานกว่า 20 ปี” “ปัจจุบันการให้บริการของเราเปิดกว้างไปยังอาชีพอิสระต่างๆ ในการช่วยบริหารภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา”เช่น นายเเพทย์ นายหน้า ดารานักแสดง ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ฯลฯ

ทำไมต้องใช้บริการของทีเอสพี

          สนง.บัญชีTSP ซึ่งเป็นสนง.ที่ชำนาญบัญชีเฉพาะทาง เหมือนหมอตา หมอหัวใจ ในเรื่องการประหยัดภาษี ของผู้บริหาร และ ตัวแทนประกันชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อทีมงาน (AL&Agent) ที่รับรายได้เกิน 1 แสน/เดือนสามารถประหยัดภาษีได้ 3-5เท่า เราเน้นบริการให้ผู้นำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและมีรายได้สูงๆ 

•เรามีความชำนาญ ด้านธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจเครือข่าย
•เราบริหารภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้อาชีพอย่างเปิดกว้าง
•เราช่วยลูกค้าประหยัดเรื่องภาษีอย่างถูกต้อง
•เราช่วยเจรจากับกรมสรรพากร
•เราใช้โปรแกรมบัญชีมาตรฐาน ที่กรมสรรพากรยอมรับ
•เราได้รับความไว้วางใจในบริการมายาวนานกว่า 20 ปี
•เราได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า 200 ราย ในหลากหลายอาชีพ
•เรามีพนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ ศึกษากฎหมายภาษีอากรเพื่อวางแผนให้เหมาะสมกับลักษณะรายได้ของลูกค้า
 
ความหมายของ LOGO
 

      TSP สื่อถึง การร่วมมือร่วมใจของทีมงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้าในการใช้บริการ รูปลักษณะตัวอังษรบอกถึงความร่วมมือของเราและลูกค้าเป็นหนึ่งเดียวกัน

  T  หมายถึง   Team  ทีมงานที่มีคุณภาพ และ มีความชำนาญในด้านบัญชี

  S  หมายถึง   Service  การให้บริการ นโยบายการทำงาน ว่า "ป้องกัองมากกว่าแก้ไข และทำงานให้เสร็จก่อนเวลาเสมอ"

  P  หมายถึง   Participation ความร่วมมือร่วมใจ ระหว่างลูกค้า และสำนักงาน

 

“เราจะเสนอบริการให้แก่ลูกค้าบนพื้นฐานของคุณภาพและความถูกต้องสร้างความไว้วางใจในการบริการภาษีให้ลูกค้าอย่างมั่นใจ”

 

 

้่

 

 

Visitors: 16,882